J.O.R.G.E.N.

Weeks played: New High Score Club Season 4 Week 19, New High Score Club Season 4 Gold Medal Bracket Week 3
Average Score: 3,149

RankScorePlayerDate% of Hi% of Avg
1.6,423Northcoastgamer10/30/2015100.0204.0
2.5,990S.BAZ5/30/201593.3190.2
3.5,266Northcoastgamer5/28/201582.0167.2
4.5,028voodoo_chilly5/30/201578.3159.7
5.4,972darthkur5/31/201577.4157.9
6.4,875StanJr5/28/201575.9154.8
7.4,728oyamafamily10/21/201573.6150.1
8.4,586MoomUnit5/28/201571.4145.6
9.3,692Gorfy5/27/201557.5117.2
10.3,592KaeruYojimbo5/28/201555.9114.1
11.3,537keilbaca5/31/201555.1112.3
12.2,938karokoenig5/28/201545.793.3
13.1,622Spacey Invader5/31/201525.351.5
14.1,572JacobZu7zu75/31/201524.549.9
15.1,550oyamafamily5/23/201524.149.2
16.1,365GornThrifting5/26/201521.343.3
17.1,295roadrunner5/24/201520.241.1
18.1,222Tony The 26005/30/201519.038.8
19.815Lauren Tyler5/30/201512.725.9
20.641jblenkle5/24/201510.020.4
21.430Hyperboy5/31/20156.713.7